Slice 1 - Image 1 Slice 1 - Image 2 Slice 1 - Image 3 Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1 Slice 2 - Image 2 Slice 2 - Image 3 Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1 Slice 3 - Image 2 Slice 3 - Image 3 Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1 Slice 4 - Image 2 Slice 4 - Image 3 Slice 4 - Image 4

Razem tworzymy Twój sukces

Pomożemy Ci odkryć nowe możliwości

Wspólnie tworzymy wartość

Twój rozwój to nasza pasja

Jak możemy ci pomóc

Jesteśmy dynamiczną firmą konsultingową, która zajmuje się kompleksowym doradztwem biznesowym dla przedsiębiorstw.

Świadczymy na rzecz naszych Klientów usługi z zakresu:

Aby zapoznać się z naszą ofertą i dowiedzieć się więcej o nas, skorzystaj z menu u góry.

Zapraszamy do kontaktu.

Co o nas mówią

 • Pierwszy kontakt z Merlin Konsulting Sp. z o.o. nawiązaliśmy już w 2007r. kiedy to Spółka opracowała dla nas szereg analiz m.in. analizę struktury organizacyjnej, analizę bieżącej sytuacji finansowej, analizę opłacalności szeregu inwestycji jakie zamierzaliśmy przedsięwziąć.

  Stałą współpracę podjęliśmy w styczniu 2008 roku. W tym czasie firma wykonywała dla nas szereg usług m.in. stworzenie kompleksowego planu działalności i rozwoju na 7 lat, reprezentowanie Spółki wobec instytucji finansowych, nadzór nad projektami zagranicznymi, pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, nadzór i kontroling nad działalnością medyczną, zarządcza i finansową Spółki.

  Podstawą kontaktów z Merlin Konsulting Sp. z o.o. jest rzetelność i fachowość, które połączone są z osobistym zaangażowaniem we współpracę oraz wyczuleniem na specyfikę funkcjonowania firmy.  Usługi doradcze świadczone są zawsze terminowo, bez zastrzeżeń, z zachowaniem należytej staranności.

  PREZES ZARZĄDU MEDINET, ROMUALD CICHOŃ
 • Współpraca z firmą Merlin Konsulting rozpoczęła się w 2009 roku, w momencie gdy Spółka Aquarius Beauty Center była dopiero w sferze pomysłu na działalność. Konsultanci Merlin Konsulting nadzorowali proces tworzenia Spółki, przygotowywali dokumentację rejestracyjną, byli w ciągłym kontakcie z urzędami, czuwali nad poprawnością umów od strony prawnej i finansowej, tworzyli dalsze plany marketingowe, współpracowali z sanepidem, nadzorowali prace budowlane i remontowe itp. Po kilku latach naszej działalności sprawnie przeprowadzili zmianę nazwy i struktury naszej Kliniki.

  Obecnie Bałtyckie Centrum Chirurgii Plastycznej jest rozwijająca się Spółką z branży medycznej. Pracownicy Merlin Konsulting nadzorują sferę finansową Spółki, współtworzą koncepcje marketingowe, prowadza rozmowy z kolejnymi praktykami lekarskimi, zachowują ciągły kontakt z zespołem naszej firmy, na bieżąco monitorują efekty oraz wdrażają rozwiązania naprawcze w wybranych obszarach.

  Mając na uwadze powyższe, z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę Merlin Konsulting nowym klientom.

  MANAGER BCCP, ŻANETA SZEWCZYK
 • Niniejszym rekomenduję firmę Merlin Konsulting Sp. z o. o. w zakresie świadczenia usług zarządczych oraz działalności na rzecz spółek medycznych.

  Naszą współpracę z wyżej wymienioną firmą rozpoczęliśmy w styczniu 2009 roku. Usługi świadczone przez firmę wykonywane są z należytą starannością i terminowością. Firma w sposób rzetelny prowadziła nadzór nad finansami i kadrami naszej Spółki. Ponadto w sposób innowacyjny organizowany jest marketing i prowadzenie spraw Public Relations.

  Jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości świadczonych usług oraz z przebiegu dotychczasowej współpracy.

  DYREKTOR HANDLOWY TEX-MED, TOMASZ SŁOWIK
 • Z przyjemnością polecamy usługi doradcze świadczone przez Merlin Konsulting Sp. z o.o. Na podstawie dotychczasowej kooperacji zapewniamy o skuteczności i wysokich standardach usług doradczych świadczonych przez Merlin Konsulting Sp. z o.o.

  Spółka świadczyła dla nas usługi w zakresie doradztwa finansowego oraz nadzoru nad tworzeniem Rachunku Przepływów Pieniężnych. Ponadto Merlin Konsulting przygotowywała prognozy finansowe uwzględniające pozyskanie długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

  Spółka ze swoich obowiązków wywiązała się terminowo, a przygotowany materiał był kompletny, rzetelny i spełnił nasze oczekiwania. Dodatkowo pracownicy Spółki wykazali się dużą kompetencją i doskonałym merytorycznym przygotowaniem, które zaowocowało sukcesem w pozyskaniu finansowania odpowiedniego dla planowanej inwestycji.

  PREZES ZARZĄDU MRC DOLTECH, MAREK KOCIEMSKI
 • Oświadczam, że Merlin Konsulting przygotowała prognozy finansowe dotyczące inwestycji budowlanej oraz prowadzenia specjalistycznej działalności medycznej w ramach NZOZ.

  Elementami przygotowanego planu były szczegółowe prognozy kosztów i przychodów dla inwestycji, wypracowanie procedur nadzoru nad wydatkami i rozliczeniami finansowymi, opiniowanie zawieranych umów, opracowanie planów finansowych po zakończeniu inwestycji budowlanej, przedstawienie różnych metod finansowania zewnętrznego.

  Należy podkreślić profesjonalizm pracowników firmy Merlin Konsulting. Współpraca zaowocowała nowymi innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie rozwoju projektowanego podmiotu medycznego.

  Kieruję słowa pochwały dla pracowników Merlin Konsulting za ich zaangażowanie i dyspozycyjność oraz pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów bieżących związanych z prowadzeniem podmiotu medycznego.

  Dotychczasowa współpraca upoważnia mnie do zarekomendowania tej firmy jako bardzo wiarygodnego, rzetelnego i skutecznego partnera.

  PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA, BARTOSZ KUDLIŃSKI