Aktualne szkolenia

Savoir-vivre profesjonalnej sekretarki

Profesjonalna sekretarka zapewnia sprawne funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Osoba na tym stanowisku kreuję atmosferę w pracy oraz poprzez swoją postawę buduje wizerunek wewnątrz i na  zewnątrz przedsiębiorstwa. Celem szkolenia jest rozwój kompetencji organizacyjnych i komunikacyjnych w zakresie wykonywanych zadań

więcej »

Etykieta i savoir-vivre w biznesie ze szczególnym uwzględnieniem krajów arabskich

Poznanie zasad savoir-vivre’u obowiązujących w kraju partnera biznesowego stanowi kluczowy czynnik sukcesu. Uczestnicy na szkoleniu poznają zasady savoir-vivre’u, rozwiną umiejętność swobodnego i profesjonalnego zachowania się w sytuacjach biznesowych, a także poszerzą wiedzę dotyczącą etykiety w krajach arabskich…

więcej »

Kierowanie relacjami w zespole

Kluczowym zadaniem lidera bądź koordynatora zespołu jest takie działanie, aby zwiększyć efektywność pracowników w zespole. Podczas szkolenia uczestnicy poznają kluczowe metody motywowania oraz wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu. Zostanie poruszony temat kompetencji osób kierującymi zespołem oraz metody skutecznego kontrolowania pracowników…

więcej »

Jak zażegnać konflikt – zarządzanie konfliktem

Nieważne czy pracujesz w małej firmie, czy też z wielkiej korporacji. Nie istnieje firma w której nie dochodziłoby do nieporozumień, a konflikt jest stałym elementem funkcjonowania organizacji. Najważniejsze jest, aby umiejętnie rozwiązywać konflikty i wyciągać wnioski na przyszłość. Program szkolenia przewiduje zdiagnozowanie przyczyn konfliktu oraz dobór odpowiedniej metody w zarządzaniu nim…

więcej »

Motywacja drogą do sukcesu

Brak motywacji u pracowników może spowodować obniżenie efektywności pracy. Bardzo ważna jest umiejętność świadomego i celowego oddziaływania na pracowników za pomocą dostarczonych środków oraz zaspokojenie potrzeb, tak aby pracownik i pracodawca odniósł pożądany efekt…

więcej »

BIZNES PLAN I OCENA INWESTYCJI

Szkolenie 3 dniowe dostarcza potrzebnych informacji na temat struktury standardowego biznesplanu. Podczas warsztatu uczestnik zapozna się z wymaganiami w jaki sposób należy przygotowywać poszczególne części projektu oraz po skończeniu szkolenia będzie umiał samodzielnie przygotować biznesplan. Szkolenie zawiera także panel dotyczący źródeł finansowania dla MŚP oraz metody przygotowywania prognoz finansowych…

więcej »

*Nowość * Profesjonalna obsługa pacjenta

Jedyne w Polsce, unikatowe szkolenie „Profesjonalna obsługa pacjenta” to 2-dniowe szkolenie skierowane do personelu podmiotów medycznych. Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i trening umiejętności z zakresu komunikacji z uwzględnieniem budowania prawidłowej postawy wobec pacjenta dla stałego związania go z placówką i stworzenia pozytywnego wizerunku placówki w opinii publicznej. Szkolenie ma charakter praktyczno-teoretyczny z użyciem narzędzi typu kamera oraz studium przypadku…

 

więcej »

Realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i uwarunkowań podmiotów medycznych to 2 – dniowe szkolenie skierowane jest do osób zarządzających podmiotami medycznymi, przedsiębiorców i pracowników organów administracji samorządowej. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami PPP jako nowej formy współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, szczególnie w obszarze służby zdrowia…

więcej »

Zarządzanie finansami dla MŚP

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa to bardzo istotny obszar jego działalności. Właściwy dobór narzędzi zarządzania oraz wykorzystanie wiedzy i doświadczeń kadry przedsiębiorstwa daje możliwość osiągania bardzo dobrych efektów finansowych. Nasze szkolenie Zarządzanie finansami dla MŚP daje możliwość usystematyzowania wiedzy i wykorzystanie jej w praktyce działalności przedsiębiorstwa. Jest to 2-dniowe szkolenie skierowane do kadry zarządzającej oraz pracowników działów niefinansowych…

więcej »