Aktualne szkolenia

Submenu

Kierowanie relacjami w zespole

Cel szkolenia:

Kluczowym zadaniem lidera bądź koordynatora zespołu jest takie działanie, aby zwiększyć efektywność pracowników w zespole. Podczas szkolenia uczestnicy poznają kluczowe metody motywowania oraz wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu. Zostanie poruszony temat kompetencji osób kierującymi zespołem oraz metody skutecznego kontrolowania pracowników. Na koniec, uczestnik będzie posiadał niezbędną wiedzę jak efektywnie zarządzać czasem, aby zwiększyć wydajność zespołu.

 Program szkolenia:

Blok 1 – PRACA ZESPOŁOWA

 • Zalety i wady pracy zespołowej
 • Rodzaje zespołów
 • Warunki istnienia zespołu
 • Czynniki ułatwiające pracę zespołów
 • Czynniki utrudniające pracę zespołów
 • Jak wprowadzać nowe zasady i sposoby wspólnej pracy?
 • Cele firmy a cele pracowników

 Blok 2 – LIDER I KOORDYNATOR ZESPOŁU

 • Kompetencje kierujących zespołami
 • Style kierowania w aspekcie zarządzania zespołem
 • 8 ról lidera i koordynatora w zespole
 • Efektywne zarządzanie czasem

 Blok 3 – MOTYWACJA

 • Istota motywacji
 • Metody motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu
 • Jak NIE demotywować pracowników

 Blok 4 – KOMUNIKACJA I DELEGOWANIE ZADAŃ W PROCESIE KIEROWANIA ZESPOŁEM

 • Skuteczna komunikacja
 • Techniki przełamywania barier komunikacyjnych
 • Narzędzia wywierania wpływu
 • Asertywność i obrona przed manipulacją
 • Co, jak i kiedy delegować?
 • Delegowanie - metoda pięciu kroków

 Blok 5 – KONTROLOWANIE

 • System pomiaru wydajności zespołów
 • Metody skutecznej kontroli
 • Kontrola a motywowanie
 • Problemy wynikające z kontrolowania
 • Kontrolowanie nakładów i wyników

 Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe
 • catering
 • certyfikat ukończenia szkolenia

 ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM BIUREM