Aktualne szkolenia

Submenu

Motywacja drogą do sukcesu

Brak motywacji u pracowników może spowodować obniżenie efektywności pracy. Bardzo ważna jest umiejętność świadomego i celowego oddziaływania na pracowników za pomocą dostarczonych środków oraz zaspokojenie potrzeb, tak aby pracownik i pracodawca odniósł pożądany efekt.

 Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z narzędziami do odpowiedniej motywacji pracowników.

 Odbiorcy szkolenia:

kadry zarządzające

 Program szkolenia:

Blok 1 – Motywacja - wprowadzenie do zagadnienia

 • Istota motywacji
 • Kiedy pojawia się motywacja
 • Sygnały ostrzegawcze spadku motywacji

 Blok 2 –Metody na wzbudzanie motywacji

 • Charakterystyka wybranych teorii motywacji oraz ich praktyczne wykorzystanie
 • Instrumenty pobudzania motywacji
 • Jak NIE demotywować pracowników

 Blok 3 – Pracownik w firmie

 • Rola pracownika w firmie
 • Satysfakcja pracownicza i problemy jej diagnozowania
 • Budowa relacji w organizacji

 Blok 4 – Postawa szefa, a wpływa na zaangażowanie pracowników

 • Co mnie motywuje?
 • Stymulacja rozmów z pracownikami
 • Praktyczne wskazówki dla menadżerów

 Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe
 • catering
 • certyfikat ukończenia szkolenia

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM BIUREM