Aktualne szkolenia

Submenu

*Nowość * Profesjonalna obsługa pacjenta

Jedyne w Polsce, unikatowe szkolenie "Profesjonalna obsługa pacjenta" to 2-dniowe szkolenie skierowane do personelu podmiotów medycznych.

Cel szkolenia:

Przekazanie praktycznej wiedzy i trening umiejętności z zakresu komunikacji z uwzględnieniem budowania prawidłowej postawy wobec pacjenta dla stałego związania go z placówką i stworzenia pozytywnego wizerunku placówki w opinii publicznej.

Szkolenie obejmuje:

 • prezentację nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji w codziennej działalności zawodowej,
 • poznanie sposobów podnoszenia efektywności komunikacji i zdobycie umiejętności w procesie skutecznej obsługi klienta (pacjenta),
 • asertywne komunikowanie się ze współpracownikami,
 • kształtowanie procesów identyfikacji jednostki (firmy) wobec otoczenia.

Szkolenie ma charakter praktyczno-teoretyczny z użyciem narzędzi typu kamera oraz studium przypadku.

Program szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Komunikacja z Klientem (pacjentem)
 • Komunikacja z personelem
 • Rozmowa z Klientem (pacjentem)
 • Asertywna rozmowa z „trudnym” Klientem
 • Empatyczne przekazanie rodzinie informacji o zgonie pacjenta
 • Podawanie diagnozy
 • Używanie „wewnętrznego” języka
 • Praca z paradygmatami – „Nie mamy czasu”, zniecierpliwienie itp.
 • Aspekty kulturowe
 • Kultura osobista personelu
 • Estetyka w miejscu pracy
 • Narzędzia wizualizacyjne
 • Motywacja do zmian (automotywacja)
 • Budowanie pozytywnego wizerunku Placówki

Ponadto w programie w ramach bloku na temat wizerunku przewidziane jest szkolenie z wizażystką.

Forma:

Zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi w oparciu o aktywne techniki pracy z grupą.

 

Metody szkoleniowe:

 • Interaktywny wykład
 • Aktywne ćwiczenia
 • Warsztaty
 • Praca indywidualna i grupowa
 • Odgrywanie ról
 • Studium przypadku
 • Nagrania na kamerę (tylko do użytku uczestników!)
 • Ćwiczenia relaksacyjne
 • Aktywne notatki 

 Gwarantujemy:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikaty ukończenia szkolenia
 • catering

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM BIUREM