Aktualne szkolenia

Submenu

Realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego to 2 - dniowe szkolenie skierowane jest do osób zarządzających podmiotami medycznymi, przedsiębiorców i pracowników organów administracji samorządowej.

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami PPP jako nowej formy współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym.

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe
 • catering
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Program:

Docelowo w trakcie całego szkolenia prowadząca dr Hanna Kociemska koncentrować się będzie na wyjaśnianiu poniższych informacji na tle rynku podmiotów medycznych i świadczenia usług zdrowotnych w Polsce i na świecie.

 1. Historia partnerstwa publiczno- prywatnego.
 2. Podstawowe pojęcia związane z PPP.
 3. Modele partnerstwa publiczno – prywatnego.
 4. Przebieg procedury wyłaniania partnera prywatnego.
 5. Podstawowe wartości PPP.
 6. Po co samorządom PPP?
 7. Struktura modelu PPP.
  • Instytucja sektora publicznego.
  • Instytucje finansowe.
  • Inwestorzy prywatni i inni uczestnicy.
 8. Wkład poszczególnych stron w przedsięwzięcie publiczno-prywatne. Rodzaje i formy.
  • Wkład strony publicznej w przedsięwzięcie PPP.
  • Wkład strony prywatnej w przedsięwzięcie PPP.
 9. Obszary ryzyka w PPP.
  • Definicje ryzyka.
  • Alokacja i zarządzanie ryzykiem w PPP.
  • Poziom długu samorządowego a ryzyko w PPP. Nowe dyrektywy UE.
 10. Korzyści z partnerstwa publiczno-prywatnego.
  • Korzyści dla strony publicznej.
  • Korzyści dla strony prywatnej.
 11. Strategia informacyjna w realizacji inwestycji w formule PPP.
 12. Wady i zalety PPP.

Zasady dotyczące umów w formule PPP.

 

Metoda szkolenia:

 •  wykład, prezentacja multimedialna podstawowych informacji o partnerstwie publiczno-prywatny
 • analizowanie przykładów wykorzystania PPP na świecie w różnych rodzajach projektów inwestycyjnych
 • pytania i odpowiedzi

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM BIUREM