Aktualne szkolenia

Submenu

Savoir-vivre profesjonalnej sekretarki

2-dniowe szkolenie skierowane do sekretarek i sekretarek medycznych

Profesjonalna sekretarka zapewnia sprawne funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Osoba na tym stanowisku kreuję atmosferę w pracy oraz poprzez swoją postawę buduje wizerunek wewnątrz i na  zewnątrz przedsiębiorstwa. Celem szkolenia jest rozwój kompetencji organizacyjnych i komunikacyjnych w zakresie wykonywanych zadań. Szkolenie opierać się będzie na przekazaniu praktycznej wiedzy i treningu umiejętności z zakresu międzynarodowych standardów savoir vivre. Szczególną uwagę zwrócimy na formę i standardy współpracy w środowisku lekarskim.

Program szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Budowanie właściwych relacji z pracownikami, Klientami i przełożonymi w tym personelem medycznym
 • Techniki asertywności
 • Zasady savoir vivre w relacjach biznesowych, na co dzień
 • Praca z paradygmatami – „Nie mamy czasu”, zniecierpliwienie itp.
 • Aspekty kulturowe, praca w środowisku lekarskim oraz międzynarodowym
 • Kultura osobista własna i współpracowników
 • Estetyka w miejscu pracy
 • Narzędzia wizualizacyjne
 • Motywacja do zmian (automotywacja)
 • Budowanie pozytywnego wizerunku Placówki

Ponadto w programie w ramach bloku na temat wizerunku przewidziane jest szkolenie z wizażystką.

Metody szkoleniowe

 • Interaktywny wykład
 • Aktywne ćwiczenia
 • Warsztaty
 • Praca indywidualna i grupowa
 • Odgrywanie ról
 • Studium przypadku
 • Nagrania na kamerę (tylko do użytku uczestników!)
 • Ćwiczenia relaksacyjne
 • Aktywne notatki

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikaty ukończenia szkolenia
 • catering

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM BIUREM