Aktualne szkolenia

Submenu

Zarządzanie finansami dla MŚP

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa to bardzo istotny obszar jego działalności. Właściwy dobór narzędzi zarządzania oraz wykorzystanie wiedzy i doświadczeń kadry przedsiębiorstwa daje możliwość osiągania bardzo dobrych efektów finansowych. Bardzo ważna jest umiejętność przełożenia wiedzy teoretycznej na praktykę. Nasze szkolenie daje możliwość usystematyzowania wiedzy i wykorzystanie jej w praktyce działalności przedsiębiorstwa.

Cele szkolenia – zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu:

 • finansów MŚP
 • planowania źródeł finansowania
 • ustalania wartości przedsiębiorstwa oraz opłacalności projektów inwestycyjnych

Odbiorcy szkolenia:

 • kadry zarządzające
 • pracownicy działów niefinansowych

Czas trwania szkolenia:

2 dni szkoleniowe po 8 h termin do uzgodnienia

Program szkolenia:

Blok 1 – ISTOTA TWORZENIA I INTERPRETACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

 • bilans przedsiębiorstwa
 • rachunek zysków i strat
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • inne elementy sprawozdawczości finansowej

Blok 2 – OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

 • wskaźniki wykorzystywane do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • wady i zalety tych wskaźników
 • problem – okres sprawozdawczy, a monitorowanie działalności przedsiębiorstwa

Blok 3 – PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, RACHUNEK KOSZTÓW I JEGO WYKORZYSTANIE W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI

 • systematyka kosztów oraz metody ich wyodrębniania
 • analiza kosztów przedsiębiorstwa (na przykładzie)
 • systemy rachunku kosztów – rodzaje, wady i zalety, propozycje usprawnienia
 • analiza progu rentowności i progu płynności
 • problem cen transferowych
 • wpływ rozliczania kosztów na koszt jednostkowy produktu i usługi
 • podejmowanie decyzji na podstawie uzyskanych informacji

Blok 4 – BUDŻETOWANIE KAPITAŁOWE I WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

 • podstawy matematyki finansowej - wartość pieniądza w czasie
 • szacowanie przepływów pieniężnych i wartości stopy dyskonta
 • dźwignia operacyjna i finansowa
 • analiza opłacalności inwestycji – wskaźniki PV, NPV, IRR, MIRR, PI…
 • wartość przedsiębiorstwa

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe
 • catering
 • certyfikat ukończenia szkolenia

 

 ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM BIUREM