O nas

Submenu

Nasz Zespół

W skład naszego zespołu wchodzą specjaliści o wysokim poziomie wiedzy merytorycznej, oraz doświadczeniu pozwalającym realizować nawet najbardziej ambitne projekty.

 

Hanna Kociemska -Key  Projekt Manager

Adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca i pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego od ponad 7 lat, specjalista z zakresu rynku usług medycznych w Polsce i na świecie, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz project finance, finansowania podmiotów sektora finansów publicznych oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi. Na Uniwersytecie Ekonomicznym zajmuje się na stałe rynkiem usług medycznych w Polsce i za granicą, przekształceniami właścicielskimi i rynkowi w tym obszarze. Autorka wielu publikacji i prezentacji na konferencjach międzynarodowych i w debatach medialnych. Na stałe zarządza rozwojem jednego z najbardziej prestiżowych prywatnych szpitali wysokospecjalistycznych w Polsce, prowadzi i nadzoruje inwestycje podmiotów medycznych w Polsce i za granicą, w tym poprzez spółki celowe.

 

Sandra Hiler-Krzywy – Konsultant

Jest absolwentką wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu analizy finansowej, uczestnik wielu kursów i szkoleń. Posiada doświadczenie praktyczne z zakresu analizy finansowej, controllingu finansowego i zarządczego oraz rachunkowości szczególnie w podmiotach z branży medycznej. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, harmonogramach działań, controllingu w projektach inwestycyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu biznes planów i oceny efektywności inwestycji. Ponadto zajmuje się badaniem i monitoringiem usług medycznych w Polsce i na świecie.

 

Karolina Maciocha - Konsultant

Jest absolwentką wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kontynuuje naukę na studiach trzeciego stopnia w Katedrze Finansów tejże uczelni. Specjalizuje się w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w formach uczestnictwa społeczności lokalnych w zarządzaniu środkami publicznymi oraz wpływu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na poziom rozwoju poszczególnych regionów kraju. Jest zaangażowana w pracę Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jest członkiem Akademii European Financial Congress. 

 

Żaneta Zaręba - Specjalista ds. finansów i inwestycji

Jest absolwentką wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia na tejże uczelni. Specjalizuje się w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw. Posiada praktyczne doświadczenie z zakresu wdrażania i realizacji projektów, studiów wykonalności oraz oceny efektywności inwestycji. Ponadto zajmuje się badaniem i monitoringiem usług medycznych w Polsce i na świecie.

 

Twoje imię

Możesz do nas dołączyć! – sprawdź zakładkę kariera.