Oferta

Submenu

Szkolenia

Merlin Konsulting Sp. z o.o. organizując szkolenia umożliwia poszerzanie kwalifikacji oraz nabycie nowych umiejętności dla pracowników różnych szczebli zarządczych przedsiębiorstw oraz publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.

Organizujemy stałe cykle szkoleniowe z powtarzanych zagadnień tematycznych oraz szkolenia indywidualne, dostosowane do potrzeb naszych Klientów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z listą
AKTUALNIE
PRZEPROWADZANYCH SZKOLEŃ

 

Organizujemy i prowadzimy otwarte i zamknięte szkolenia, między innymi z zakresu:

  • rozwoju  umiejętności miękkich (np. komunikacja, negocjacje, budowanie i zarządzanie zespołami, zarządzanie zmianą, prezentacje i wystąpienia publiczne, itp.)
  • zagadnień biznesowych (np. analiza finansowa przedsiębiorstw, budowa biznes planu, restrukturyzacja przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków z UE, outsourcing pracowniczy)
  • prowadzenia projektów w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego
  • rozwoju (systemy ocen pracowniczych, opis i wartościowanie stanowisk pracy), zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym ze szczególnym uwzględnieniem służby zdrowia
  • zagadnień specjalistycznych, wynikających z potrzeb organizacji naszych Klientów

 

Szkolenia mogą odbywać się w siedzibie Klienta lub innym wskazanym przez niego miejscu, oraz w siedzibie naszej Spółki, w salach szkoleniowych w pełni wyposażonych we wszelki sprzęt multimedialny niezbędny do realizacji szkoleń.

W latach 2009-2011 prowadziliśmy cykl szkoleń Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostkach Ochrony Zdrowia dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Jednostka szkoleniowa posiada status instytucji szkoleniowej na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.

 

Zapraszamy do współpracy!