Oferta

Submenu

Wycena

W ramach działalności spółki oferujemy usługi wyceny przedsiębiorstw metodami dochodowymi, majątkowymi oraz porównawczymi. Metodologię wyceny dobieramy na podstawie aktualnej sytuacji finansowo-majątkowej podmiotu oraz analiz rynkowych, a także celu, dla jakiego jest ona przeprowadzana. 

Oferujemy również usługi takie jak wycena wartości niematerialnych i prawnych oraz własności intelektualnych, a także znaków towarowych. Wyceniamy również pozycje bilansowe zgodnie z MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości).

Nasi specjaliści przeprowadzają wyceny w oparciu o wiarygodne źródła informacji i dane finansowe. Wykorzystujemy aktualne badania, bazy danych, prognozy branżowe oraz wiadomości.

 

Oferujemy:
  • wycena przedsiębiorstwa
  • wycena znaku towarowego
  • wycena certyfikatów inwestycyjnych
  • wycena wartości niematerialnych i prawnych oraz własności intelektualnych
  • wycena udziałów bądź akcji
  • wycena instrumentów finansowych
  • wycena portfela wierzytelności
  • wycena szkód gospodarczych
  • weryfikacja wyceny

 

Zapraszamy do współpracy!