Oferta

Submenu

Zarządzania ryzykiem finansowym

Merlin Konsulting oferuje usługi zarządzania ryzykiem finansowym. Analizujemy potrzeby klienta oraz ryzyka, na jakie jest wystawiony z punktu widzenia prowadzonej działalności. Świadczymy usługi w zakresie oceny polityki zabezpieczeń zastosowanej w przedsiębiorstwie oraz  wyceny instrumentów finansowych.  

Doradzamy wybór optymalnej strategii zabezpieczającej oraz proponujemy odpowiednie instrumenty finansowe.

 

Zarządzanie ryzykiem:
  • analiza ryzyka finansowego
  • ocena portfela wierzytelności
  • opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem finansowym

 

Zapraszamy do współpracy!