Projekty

Submenu

Projekty w trakcie realizacji

 Obecnie Spółka Merlin Konsulting jest w trakcie realizacji poniższych projektów:

  • Stała umowa na zarządzanie Bałtyckie Centrum Chirurgii Plastycznej, Klinika Chirurgii Plastycznej
  • Stała umowa na zarządzanie Medi-tex Sp. z o.o. – higiena szpitalna
  • Stała umowa na zarządzanie Medinet Sp. z o.o. - szpital kardiologiczny
  • Stała umowa na zarządzanie Bałtyckim Centrum Chorób Serca Medinet
  • Pozyskiwanie finansowania oraz przygotowywanie prognoz inwestycji BCCS Medinet w Koszalinie
  • Pozyskiwanie finansowania oraz przygotowywanie prognoz inwestycji budowy szpitala w Botswanie lub Namibii w Afryce